New Lyrics

Azana – Uthando Lwangempela Lyrics

Azana - Uthando Lwangempela Lyrics
Azana – Uthando Lwangempela Lyrics

Azana – Uthando Lwangempela Lyrics Uthando lwangempela, luvus’umunt ebsuku
Uz’thol’usucabanga, ngezinto zakdala
Uthando lwangempela, likhiph’umunt’emnyameni
Luk’bek’ek’khanyen, solusuhlek’uwedwa ungabhemile
Thando lwangempela, umlil’ongacisheki
Bekuth’anihlukane, niphinde nibuyelane
Thando lwangempela, kunzima ukulithola
Uma usulutholile, kuman’uliqinise
Angeke ngikwaz’ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa libuyise inhliziyo, nomankanjani siya liboph’ifindo
Angeke ngikwaz’ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa libuyise inhliziyo, nomankanjani siya liboph’ifindo

Hela hela hela buyebuye
Hela hela buyebuye
Hela hela buyebuye
Uthando (uthando)
Uthando (uthando)

Uthando lwangempela ngiluthole kuwe sweetheart
Yimi nawe love asizu’kphazanyisha
Uthando lweqiniso nglazi ngawe
Mawngeke ung’khihl’esikaNandi maye
Uthando lwangempela ngiluthole kuwe sweetheart
Yimi nawe love asizu’kphazanyisha
Uthando lweqiniso nglazi ngawe
Mawngeke ung’khihl’esikaNandi maye
Uthando lwangempela luvus’umunt’ebsuku
Uz’tho’usucabanga ngezinto zakdala, uthando lwangempela
Lokhph’umunt’emnyameni
Luk’bek’ek’khanyeni solusuhlek’uwedwa ungabhemile
Thando lwangempela, umlil’ongacisheki
Bekuth’anihlulane, niphinde nibuyelane
Thando lwangempela, kunzim’ukulithola
Uma usulutholile, kuman’uliqinise
Angeke ngikwaz’ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa libuyise inhliziyo, nomankanjani siya liboph’ifindo
Angeke ngikwaz’ukuphila ngaphandle kothando
Lijabulisa libuyise inhliziyo, nomankanjani siya liboph’ifindo

Hela hela hela buyebuye
Hela hela buyebuye
Hela hela buyebuye
Hela hela hela buyebuye
Hela hela buyebuye
Hela hela buyebuye
Uthando (uthando)
Uthando (uthando)

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close