New Lyrics

Brian Nhira – Kusvika Pa Rufu Lyrics

Brian Nhira - Kusvika Pa Rufu Lyrics
Brian Nhira – Kusvika Pa Rufu Lyrics

Brian Nhira – Kusvika Pa Rufu Lyrics. Verse
Ndaisaziva
kuita kwerudo
Kumoyo
Wakaperera

Verse:
Ndakaziva chokwadi
Pandakasangana newe
Zvino Moyo wangu
Wavawako zvachose

Pre Chorus:
Ndiwe wandinoda kutamba naye
Hupenyu hwangu hwese
Ndiwe wandinoda kum-bundi-kira
Ndisingaregedze

Chorus:
Usipo ndinosurikirwa
Usipo ndino- rasika
Gara pedyo neni
Hupenyu hwangu hwese
Usipo ndinosurikirwa
Usipo ndinopera simba
Ndinoda rudo rwako
Kusvika pa rufu

Verse:
Ichokwadi here ichi
Chekuti ndakuwana
Uyo moyo wangu
Waishuvirwa

Verse:
Nditsunyewo
Ndirikurota here
Ndinotenda Mwari
Ichi ichokwadi

Pre Chorus:
Ndiwe wandinoda kutamba naye
Hupenyu hwangu hwese
Ndiwe wandinoda kumbundikira
Ndisingaregedze

Chorus:
Usipo ndinosurekirwa
Usipo ndinorasika
Gara pedyo neni
Hupenyu hwangu hwese
Usipo ndinosurikirwa
Usipo ndinopera simba

Ndinoda rudo rwako
Kusvika pa rufu

Bridge:
Handi-tyi kuzvitaura
Kuti wava zvese zvangu
Handityi kukuudza
Ndino-tya ramangwana usipo

Chorus:
Usipo ndinosurikirwa
Usipo ndino-rasika
Gara pedyo nen
Hupenyu hwangu hwese
Usipo ndinosurikirwa
Usipo ndinopera simba
Ndinoda rudo rwako
Kusvika pa rufu

Tags

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close